Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_неготин

Општина Неготин

Општина Неготин, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Неготин и још 38 насељених места.

Општина има површину од 1.089 квадратних километара и 37.056 становника.

Политичко уређење

Органи општине Неготин су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 45 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Неготин обухвата укупно 39 насељених места:

 1. Неготин
 2. Александровац
 3. Браћевац
 4. Брестовац
 5. Буковче
 6. Вељково
 7. Видровац
 8. Вратна
 9. Дупљане
 10. Душановац
 11. Јабуковац
 12. Јасеница
 13. Карбулово
 14. Кобишница
 15. Ковилово
 16. Мала Каменица
 17. Малајница
 18. Милошево
 19. Михајловац
 20. Мокрање
 1. Плавна
 2. Поповица
 3. Прахово
 4. Радујевац
 5. Рајац
 6. Речка
 7. Рогљево
 8. Самариновац
 9. Сиколе
 10. Слатина
 11. Смедовац
 12. Србово
 13. Тамнич
 14. Трњане
 15. Уровица
 16. Црномасница
 17. Чубра
 18. Шаркамен
 19. Штубик

Сродни чланци

Спољне везе

општина_неготин.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:27