Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_мионица

Општина Мионица

Општина Мионица, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Мионицу и још 35 насељених места.

Општина има површину од 329 квадратних километара и 14.335 становника.

Политичко уређење

Органи општине Мионица су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 39 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Мионица обухвата укупно 36 насељених места:

 1. Берковац
 2. Брежђе
 3. Буковац
 4. Велика Маришта
 5. Вировац
 6. Вртиглав
 7. Голубац
 8. Горњи Лајковац
 9. Горњи Мушић
 10. Гуњица
 11. Доњи Мушић
 12. Дучић
 13. Ђурђевац
 14. Клашнић
 15. Кључ
 16. Команице
 17. Крчмар
 18. Маљевић
 1. Мионица (варошица)
 2. Мионица (село)
 3. Мратишић
 4. Наномир
 5. Осеченица
 6. Паштрић
 7. Планиница
 8. Попадић
 9. Радобић
 10. Рајковић
 11. Ракари
 12. Робаје
 13. Санковић
 14. Струганик
 15. Табановић
 16. Тодорин До
 17. Толи
 18. Шушеока

Сродни чланци

Спољне везе

општина_мионица.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:26