Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_мерошина

Општина Мерошина

Општина Мерошина, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Мерошину и још 26 насељених места.

Општина има површину од 193 квадратна километра и 13.968 становника.

Политичко уређење

Органи општине Мерошина су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 37 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Мерошина обухвата укупно 27 насељених места:

 1. Азбресница
 2. Александрово
 3. Арбанасце
 4. Балајнац
 5. Баличевац
 6. Батушинац
 7. Биљег
 8. Брест
 9. Бучић
 10. Горња Расовача
 11. Градиште
 12. Девча
 13. Дешилово
 14. Доња Расовача
 1. Дудулајце
 2. Јовановац
 3. Југбогдановац
 4. Кованлук
 5. Костадиновац
 6. Крајковац
 7. Лепаја
 8. Мерошина
 9. Мраморско Брдо
 10. Облачина
 11. Падина
 12. Рожина
 13. Чубура

Сродни чланци

Спољне везе

општина_мерошина.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:25