Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_медвеђа

Општина Медвеђа

Општина Медвеђа, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Медвеђу и још 41 насељено место.

Општина има површину од 524 квадратна километра и 7.438 становника.

Политичко уређење

Органи општине Медвеђа су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Медвеђа обухвата укупно 42 насељена места:

 1. Богуновац
 2. Боровац
 3. Варадин
 4. Велика Браина
 5. Врапце
 6. Газдаре
 7. Горња Лапаштица
 8. Горњи Бучумет
 9. Горњи Гајтан
 10. Доњи Бучумет
 11. Доњи Гајтан
 12. Грбавце
 13. Губавце
 14. Гургутово
 15. Доња Лапаштица
 16. Дренце
 17. Ђулакаре
 18. Капит
 19. Леце
 20. Мала Браина
 21. Маровац
 1. Маћедонце
 2. Медвеђа
 3. Медевце
 4. Мркоње
 5. Негосавље
 6. Петриље
 7. Пороштица
 8. Пусто Шилово
 9. Равна Бања
 10. Реткоцер
 11. Рујковац
 12. Свирце
 13. Сијарина
 14. Сијаринска Бања
 15. Спонце
 16. Стара Бања
 17. Стубла
 18. Туларе
 19. Тупале
 20. Црни Врх
 21. Чокотин

Сродни чланци

Спољне везе

општина_медвеђа.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:25