Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_мајданпек

Општина Мајданпек

Општина Мајданпек, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Мајданпек и још 13 насељених места.

Општина има површину од 932 квадратна километра и 18.656 становника.

Политичко уређење

Органи општине Мајданпек су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 11 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Мајданпек обухвата укупно 14 насељених места:

 1. Бољетин
 2. Влаоле
 3. Дебели Луг
 4. Доњи Милановац
 5. Голубиње
 6. Јасиково
 7. Клокочевац
 1. Лесково
 2. Мајданпек
 3. Мироч
 4. Мосна
 5. Рудна Глава
 6. Тополница
 7. Црнајка

Сродни чланци

Спољне везе

општина_мајданпек.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:23