Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_мали_иђош

Општина Мали Иђош

Општина Мали Иђош, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Мали Иђош и још 2 насељена места.

Општина има површину од 181 квадратног километра и 12.031 становника.

Политичко уређење

Органи општине Мали Иђош су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Мали Иђош обухвата укупно 3 насељена места:

  1. Мали Иђош
  2. Ловћенац
  3. Фекетић

Сродни чланци

Спољне везе

општина_мали_иђош.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:24