Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_лучани

Општина Лучани

Општина Лучани, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Лучане и још 35 насељених места.

Општина има површину од 454 квадратна километра и 20.897 становника.

Политичко уређење

Органи општине Лучани су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Лучани обухвата укупно 36 насељених места:

 1. Бели Камен
 2. Вича
 3. Властељице
 4. Вучковица
 5. Горачићи
 6. Горња Краварица
 7. Горњи Дубац
 8. Граб
 9. Губеревци
 10. Гуча (варошица)
 11. Гуча (село)
 12. Дљин
 13. Доњи Дубац
 14. Доња Краварица
 15. Дучаловићи
 16. Ђераћ
 17. Живица
 18. Зеоке
 1. Каона
 2. Котража
 3. Кривача
 4. Крстац
 5. Лисице
 6. Лис
 7. Лучани (варошица)
 8. Лучани (село)
 9. Марковица
 10. Милатовићи
 11. Негришори
 12. Пухово
 13. Пшаник
 14. Рогача
 15. Ртари
 16. Рти
 17. Тијање
 18. Турица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_лучани.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:20