Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_књажевац

Општина Књажевац

Општина Књажевац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Књажевац и још 85 насељених места.

Општина има површину од 1.202 квадратна километра и 31.491 становника.

Политичко уређење

Органи општине Књажевац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 40 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Књажевац обухвата укупно 86 насељених места:

 1. Алдина Река
 2. Алдинац
 3. Балановац
 4. Балинац
 5. Балта Бериловац
 6. Бањски Орешац
 7. Бели Поток
 8. Берчиновац
 9. Божиновац
 10. Булиновац
 11. Бучје
 12. Балевац
 13. Васиљ
 14. Видовац
 15. Вина
 16. Витковац
 17. Влашко Поље
 18. Вртовац
 19. Габровница
 20. Глоговац
 21. Горња Каменица
 22. Горња Соколовица
 23. Горње Зуниче
 24. Градиште
 25. Грезна
 26. Дебелица
 27. Дејановац
 28. Доња Каменица
 29. Доња Соколовица
 30. Доње Зуниче
 31. Дрвник
 32. Дреновац
 33. Дречиновац
 34. Жлне
 35. Жуковац
 36. Зоруновац
 37. Зубетинац
 38. Иново
 39. Јаковац
 40. Јаловик Извор
 41. Јања
 42. Јелашница
 43. Каличина
 1. Кална
 2. Кандалица
 3. Књажевац
 4. Кожељ
 5. Крента
 6. Лепена
 7. Локва
 8. Мањинац
 9. Миљковац
 10. Минићево
 11. Мучибаба
 12. Ново Корито
 13. Ошљане
 14. Папратна
 15. Орешац
 16. Петруша
 17. Подвис
 18. Понор
 19. Потркање
 20. Причевац
 21. Равна
 22. Равно Бучје
 23. Радичевац
 24. Ргоште
 25. Репушница
 26. Сврљишка Топла
 27. Скробница
 28. Слатина
 29. Стањинац
 30. Старо Корито
 31. Стогазовац
 32. Татрасница
 33. Трговиште
 34. Трновац
 35. Ћуштица
 36. Црвење
 37. Црни Врх
 38. Шарбановац
 39. Шести Габар
 40. Штипина
 41. Штитарац
 42. Штрбац
 43. Шуман Топла

Сродни чланци

Спољне везе

општина_књажевац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:09