Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_куршумлија

Општина Куршумлија

Општина Куршумлија, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Куршумлију и још 94 насељена места.

Општина има површину од 952 квадратна километра и 19.213 становника.

Политичко уређење

Органи општине Куршумлија су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Куршумлија обухвата укупно 95 насељених места:

 1. Бабица
 2. Барлово
 3. Баћоглава
 4. Бело Поље
 5. Богујевац
 6. Васиљевац
 7. Велико Пупавце
 8. Висока
 9. Влахиња
 10. Врело
 11. Вршевац
 12. Вукојевац
 13. Горња Микуљана
 14. Горње Точане
 15. Грбовница
 16. Дабиновац
 17. Данковиће
 18. Дегрмен
 19. Дединац
 20. Дешишка
 21. Добри До
 22. Доња Микуљана
 23. Доње Точане
 24. Дубрава
 25. Ђаке
 26. Жалица
 27. Жегрова
 28. Жуч
 29. Заграђе
 30. Зебица
 31. Иван Кула
 32. Игриште
 33. Кастрат
 34. Коњува
 35. Космача
 36. Крток
 37. Крчмаре
 38. Купиново
 39. Куршумлија
 40. Куршумлијска Бања
 41. Кутлово
 42. Луково
 43. Љутова
 44. Љуша
 45. Магово
 46. Мала Косаница
 47. Маричиће
 48. Марковиће
 1. Матарова
 2. Мачја Стена
 3. Мачковац
 4. Мердаре
 5. Мерћез
 6. Механе
 7. Мирница
 8. Мрче
 9. Невада
 10. Ново село
 11. Орловац
 12. Парада
 13. Пардусе
 14. Пачарађа
 15. Пeваштица
 16. Пепељевац
 17. Перуника
 18. Пљаково
 19. Преветица
 20. Прекорађe
 21. Пролом
 22. Равни шорт
 23. Растелица
 24. Рача
 25. Рударе
 26. Сагоњево
 27. Самоково
 28. Свињиште
 29. Секирача
 30. Селиште
 31. Селова
 32. Сеоце
 33. Калиманце
 34. Спанце
 35. Тачевац
 36. Тијовац
 37. Тмава
 38. Требиње
 39. Трећак
 40. Трмка
 41. Трн
 42. Трпезa
 43. Шатра
 44. Штава
 45. Жељoвa
 46. Трешњица
 47. Мијачић

Сродни чланци

Спољне везе

општина_куршумлија.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:16