Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_крупањ

Општина Крупањ

Општина Крупањ, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Крупањ и још 22 насељена места.

Општина има површину од 342 квадратна километра и 17.295 становника.

Политичко уређење

Органи општине Крупањ су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Крупањ обухвата укупно 23 насељена места:

 1. Бањевац
 2. Бела Црква
 3. Богоштица
 4. Брезовице
 5. Брштица
 6. Врбић
 7. Дворска
 8. Завлака
 9. Костајник
 10. Красава
 11. Кржава
 12. Крупањ
 1. Ликодра
 2. Липеновић
 3. Мојковић
 4. Планина
 5. Равнаја
 6. Ставе
 7. Толисавац
 8. Томањ
 9. Цветуља
 10. Церова
 11. Шљивова

Сродни чланци

Спољне везе

општина_крупањ.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:15