Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_коцељева

Општина Коцељева

Општина Коцељева, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Коцељеву и још 16 насељених места.

Општина има површину од 257 квадратних километара и 13.129 становника.

Политичко уређење

Органи општине Коцељева су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Општинско веће. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Коцељева обухвата укупно 17 насељених места:

 1. Баталаге
 2. Брдарица
 3. Бресница
 4. Галовић
 5. Голочело
 6. Градојевић
 7. Доње Црниљево
 8. Драгиње
 9. Дружетић
 1. Зукве
 2. Каменица
 3. Коцељева
 4. Љутице
 5. Мали Бошњак
 6. Свилеува
 7. Суботица
 8. Ћуковине

Сродни чланци

Спољне везе

општина_коцељева.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:14