Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_косјерић

Општина Косјерић

Општина Косјерић, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Косјерић и још 26 насељених места.

Општина има површину од 359 квадратних километара и 12.090 становника.

Политичко уређење

Органи општине Косјерић су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 27 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Косјерић обухвата укупно 27 насељених места:

 1. Бјелоперица
 2. Брајковићи
 3. Варда
 4. Галовићи
 5. Годечево
 6. Годљево
 7. Горња Полошница
 8. Доња Полошница
 9. Дреновци
 10. Дубница
 11. Косјерић (варош)
 12. Косјерић
 13. Маковиште
 14. Мионица
 1. Мрчићи
 2. Мушићи
 3. Парамун
 4. Радановци
 5. Росићи
 6. Руда Буква
 7. Сеча Река
 8. Скакавци
 9. Стојићи
 10. Субјел
 11. Тубићи
 12. Цикоте
 13. Шеврљуге

Сродни чланци

Спољне везе

општина_косјерић.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:12