Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_кнић

Општина Кнић

Општина Кнић, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Кнић и још 35 насељених места.

Општина има површину од 413 квадратних километара и 14.237 становника.

Политичко уређење

Органи општине Кнић су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Кнић обухвата укупно 36 насељених места:

 1. Бајчетина
 2. Балосаве
 3. Баре
 4. Бечевица
 5. Борач
 6. Брестовац
 7. Брњица
 8. Бумбарево Брдо
 9. Врбета
 10. Вучковица
 11. Грабовац
 12. Гривац
 13. Гружа
 14. Губеревац
 15. Гунцати
 16. Драгушица
 17. Дубрава
 18. Жуње
 1. Забојница
 2. Кикојевац
 3. Кнежевац
 4. Кнић
 5. Коњуша
 6. Кусовац
 7. Лесковац
 8. Липница
 9. Љубић
 10. Љуљаци
 11. Опланић
 12. Пајсијевић
 13. Претоке
 14. Радмиловић
 15. Рашковић
 16. Суморовац
 17. Топоница
 18. Честин

Сродни чланци

Спољне везе

општина_кнић.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:08