Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_кладово

Општина Кладово

Општина Кладово, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Кладово и још 22 насељена места.

Општина има површину од 629 квадратних километара и 20.635 становника.

Политичко уређење

Органи општине Кладово су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 28 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Кладово обухвата укупно 23 насељена места:

 1. Кладово
 2. Текија
 3. Нови Сип
 4. Давидовац
 5. Кладушница
 6. Костол
 7. Мала Врбица
 8. Велика Врбица
 9. Ртково
 10. Корбово
 11. Вајуга
 12. Милутиновац
 1. Петрово Село
 2. Манастирица
 3. Подвршка
 4. Речица
 5. Велика Каменица
 6. Велесница
 7. Љубичевац
 8. Грабовица
 9. Брза Паланка
 10. Река
 11. Купузиште

Сродни чланци

Спољне везе

општина_кладово.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:07