Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_кањижа

Општина Кањижа

Општина Кањижа, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Кањижу и још 12 насељених места.

Општина има површину од 399 квадратних километара и 25.343 становника.

Политичко уређење

Органи општине Кањижа су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 29 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Кањижа обухвата укупно 13 насељених места:

 1. Адорјан
 2. Велебит
 3. Зимонић
 4. Кањижа
 5. Мале Пијаце
 6. Мартонош
 7. Мали Песак
 1. Ором
 2. Долине
 3. Ново Село
 4. Трешњевац
 5. Тотово Село
 6. Хоргош

Сродни чланци

Спољне везе

општина_кањижа.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:05