Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_инђија

Општина Инђија

Општина Инђија, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Инђију и још 10 насељених места.

Општина има површину од 385 квадратних километара и 47.433 становника.

Политичко уређење

Органи општине Инђија су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 37 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Инђија обухвата укупно 11 насељених места:

 1. Инђија
 2. Бешка
 3. Крчедин
 4. Љуково
 5. Јарковци
 6. Марадик
 1. Нови Карловци
 2. Нови Сланкамен
 3. Сланкаменачки Виногради
 4. Стари Сланкамен
 5. Чортановци

Сродни чланци

Спољне везе

општина_инђија.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:03