Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_ивањица

Општина Ивањица

Општина Ивањица, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Ивањицу и још 48 насељених места.

Општина има површину од 1.090 квадратних километара и 32.047 становника.

Политичко уређење

Органи општине Ивањица су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 37 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Ивањица обухвата укупно 49 насељених места:

 1. Бедина Варош
 2. Братљево
 3. Брезова
 4. Катићи
 5. Равна Гора
 6. Брусник
 7. Будожеља
 8. Васиљевићи
 9. Вионица
 10. Врмбаје
 11. Вучак
 12. Глеђица
 13. Градац
 14. Дајићи
 15. Деретин
 16. Добри До
 17. Дубрава
 18. Ерчеге
 19. Ивањица
 20. Јаворска Равна Гора
 21. Комадине
 22. Коритник
 23. Косовица
 24. Куманица
 25. Кушићи
 1. Лиса
 2. Луке
 3. Мана
 4. Маскова
 5. Медовине
 6. Међуречје
 7. Мочиоци
 8. Опаљеник
 9. Осоница
 10. Пресека
 11. Клекова
 12. Прилике
 13. Радаљево
 14. Ровине
 15. Рокци
 16. Свештица
 17. Сивчина
 18. Смиљевац
 19. Ковиље
 20. Чечина
 21. Девићи
 22. Шареник
 23. Шуме
 24. Буковица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_ивањица.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:03