Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_житорађа

Општина Житорађа

Општина Житорађа, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Житорађу и још 29 насељених места.

Општина има површину од 214 квадратних километара и 16.368 становника.

Политичко уређење

Органи општине Житорађа су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 23 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Житорађа обухвата укупно 30 насељених места:

 1. Асановац
 2. Бадњевац
 3. Влахово
 4. Вољчинце
 5. Глашинце
 6. Горње Црнатово
 7. Горњи Дреновац
 8. Грудаш
 9. Дебели Луг
 10. Доње Црнатово
 11. Доњи Дреновац
 12. Држановац
 13. Дубово
 14. Ђакус
 15. Житорађа
 1. Јасеница
 2. Каре
 3. Коњарник
 4. Лукомир
 5. Ново Момчилово
 6. Пејковац
 7. Подина
 8. Речица
 9. Самариновац
 10. Извор
 11. Стара Божурна
 12. Старо Момчилово
 13. Зладовац
 14. Студенац
 15. Топоница

Сродни чланци

Спољне везе

општина_житорађа.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 19:00