Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_житиште

Општина Житиште

Општина Житиште, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Житиште и још 11 насељених места.

Општина има површину од 525 квадратних километара и 15.573 становника.

Политичко уређење

Органи општине Житиште су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Житиште обухвата укупно 12 насељених места:

 1. Житиште
 2. Банатски Двор
 3. Торда
 4. Банатско Карађорђево
 5. Честерег
 6. Равни Тополовац
 1. Торак
 2. Банатско Вишњићево
 3. Нови Итебеј
 4. Српски Итебеј
 5. Међа
 6. Хетин

Сродни чланци

Спољне везе

општина_житиште.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:59