Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_дољевац

Општина Дољевац

Општина Дољевац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Дољевац и још 15 насељених места.

Општина има површину од 121 квадратног километра и 18.463 становника.

Политичко уређење

Органи општине Дољевац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 37 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 9 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Дољевац обухвата укупно 16 насељених места:

 1. Белотинац
 2. Дољевац
 3. Клисура
 4. Кнежица
 5. Кочане
 6. Малошиште
 7. Мекиш
 8. Орљане
 1. Перутина
 2. Пуковац
 3. Русна
 4. Ћурлина
 5. Чапљинац
 6. Чечина
 7. Шаиновац
 8. Шарлинац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_дољевац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:56