Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_димитровград

Општина Димитровград

Општина Димитровград, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Димитровград и још 42 насељена места.

Општина има површину од 483 квадратна километра и 10.118 становника.

Политичко уређење

Органи општине Димитровград су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 29 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Димитровград обухвата укупно 43 насељена места:

 1. Бањски Дол
 2. Барје
 3. Бачево
 4. Било
 5. Баљев Дол
 6. Браћевци
 7. Бребевница
 8. Верзар
 9. Височки Одоровци
 10. Влковија
 11. Врапча
 12. Гојин Дол
 13. Горњи Криводол
 14. Горња Невља
 15. Градиње
 16. Грапа
 17. Гуленовци
 18. Димитровград
 19. Доњи Криводол
 20. Доња Невља
 21. Драговита
 22. Жељуша
 1. Изатовци
 2. Искровци
 3. Каменица
 4. Куса Врана
 5. Лукавица
 6. Белеш
 7. Мазгош
 8. Мојинци
 9. Паскашија
 10. Петрлаш
 11. Петачинци
 12. Планиница
 13. Поганово
 14. Прача
 15. Протопопинци
 16. Радејна
 17. Сенокос
 18. Скрвеница
 19. Сливница
 20. Смиловци
 21. Трнски Одоровци

Сродни чланци

Спољне везе

општина_димитровград.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:56