Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_деспотовац

Општина Деспотовац

Општина Деспотовац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Деспотовац и још 29 насељених места.

Општина има површину од 623 квадратна километра и 23.191 становника.

Политичко уређење

Органи општине Деспотовац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Деспотовац обухвата укупно 30 насељених места:

 1. Балајнац
 2. Бељајка
 3. Брестово
 4. Богава
 5. Буковац
 6. Велики Поповић
 7. Витанце
 8. Војник
 9. Грабовица (Орашје)
 10. Деспотовац
 11. Двориште
 12. Златово
 13. Јасеново
 14. Језеро
 15. Јеловац
 1. Липовица
 2. Ломница
 3. Медвеђа
 4. Милива
 5. Пањевац
 6. Плажане
 7. Поповњак
 8. Равна Река
 9. Ресавица (Жидиље, Маквиште и Баре)
 10. Село Ресавица
 11. Сењски Рудник
 12. Сладаја
 13. Стењевац
 14. Стрмостен
 15. Трућевац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_деспотовац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:55