Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_горњи_милановац

Општина Горњи Милановац

Општина Горњи Милановац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Горњи Милановац и још 62 насељена места.

Општина има површину од 836 квадратних километара и 42.730 становника.

Политичко уређење

Органи општине Горњи Милановац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 49 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Горњи Милановац обухвата укупно 63 насељена места:

 1. Бело Поље
 2. Бершићи
 3. Богданица
 4. Бољковци
 5. Брајићи
 6. Брђани
 7. Брезна
 8. Брезовица
 9. Брусница
 10. Варнице
 11. Велереч
 12. Враћевшница
 13. Врнчани
 14. Гојна Гора
 15. Горња Врбава
 16. Горња Црнућа
 17. Горњи Бањани
 18. Горњи Бранетићи
 19. Горњи Милановац
 20. Грабовица
 21. Давидовица
 22. Доња Врбава
 23. Доња Црнућа
 24. Доњи Бранетићи
 25. Драгољ
 26. Дренова
 27. Дружетићи
 28. Заграђе
 29. Јабланица
 30. Калиманићи
 31. Каменица
 32. Клатичево
 1. Коштунићи
 2. Крива Река
 3. Леушићи
 4. Липовац
 5. Лозањ
 6. Лочевци
 7. Луњевица
 8. Љеваја
 9. Љутовница
 10. Мајдан
 11. Мутањ
 12. Накучани
 13. Неваде
 14. Озрем
 15. Полом
 16. Прањани
 17. Прњавор
 18. Рељинци
 19. Рудник
 20. Ручићи
 21. Сврачковци
 22. Семедраж
 23. Синошевићи
 24. Срезојевци
 25. Таково
 26. Теочин
 27. Трудељ
 28. Угриновци
 29. Церова
 30. Шарани
 31. Шилопај

Сродни чланци

Спољне везе

општина_горњи_милановац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:53