Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_голубац

Општина Голубац

Општина Голубац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Голубац и још 23 насељена места.

Општина има површину од 368 квадратних километара и 8.331 становника.

Политичко уређење

Органи општине Голубац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Голубац обухвата укупно 24 насељена места:

 1. Барич
 2. Бикиње
 3. Браничево
 4. Брњица
 5. Винци
 6. Војилово
 7. Голубац
 8. Двориште
 9. Добра
 10. Доња Крушевица
 11. Душманић
 12. Житковица
 1. Клење
 2. Кривача
 3. Кудреш
 4. Малешево
 5. Миљевић
 6. Мрчковац
 7. Поникве
 8. Радошевац
 9. Сладинац
 10. Снеготин
 11. Усије
 12. Шувајић

Сродни чланци

Спољне везе

општина_голубац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:52