Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_власотинце

Општина Власотинце

Општина Власотинце, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Власотинце и још 47 насељених места.

Општина има површину од 308 квадратних километара и 29.893 становника.

Политичко уређење

Органи општине Власотинце су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 45 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Власотинце обухвата укупно 48 насељених места:

 1. Алексинце
 2. Батуловце
 3. Бољаре
 4. Борин До
 5. Брезовица
 6. Власотинце
 7. Гложане
 8. Горња Ломница
 9. Горња Лопушња
 10. Горњи Дејан
 11. Доњи Дејан
 12. Златићево
 13. Горњи Орах
 14. Горњи Присјан
 15. Градиште
 16. Гуњетина
 17. Дадинце
 18. Добровиш
 19. Доња Ломница
 20. Доња Лопушња
 21. Доње Гаре
 22. Тегошница
 23. Доњи Присјан
 24. Јаворје
 1. Јаковљево
 2. Јастребац
 3. Козило
 4. Комарица
 5. Конопница
 6. Крушевица
 7. Ладовица
 8. Липовица
 9. Орашје
 10. Кукавица
 11. Острц
 12. Првојне
 13. Прилепац
 14. Равна Гора
 15. Равни Дел
 16. Самарница
 17. Свође
 18. Скрапеж
 19. Средор
 20. Стајковце
 21. Страњево
 22. Црна Бара
 23. Црнатово
 24. Шишаве

Сродни чланци

Спољне везе

општина_власотинце.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:48