Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_владимирци

Општина Владимирци

Општина Владимирци, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Владимирце и још 28 насељених места.

Општина има површину од 338 квадратних километара и 17.462 становника.

Политичко уређење

Органи општине Владимирци су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Владимирци обухвата укупно 29 насељених места:

 1. Белотић
 2. Бељин
 3. Бобовик
 4. Владимирци
 5. Власаница
 6. Вукошић
 7. Вучевица
 8. Дебрц
 9. Драгојевац
 10. Звезд
 11. Јаловик
 12. Јазовник
 13. Каона
 14. Козарица
 15. Крнић
 1. Крнуле
 2. Кујавица
 3. Лојанице
 4. Матијевац
 5. Месарци
 6. Меховине
 7. Мровска
 8. Ново Село
 9. Пејиновић
 10. Прово
 11. Риђаке
 12. Скупљен
 13. Суво Село
 14. Трбушац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_владимирци.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:46