Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_велико_градиште

Општина Велико Градиште

Општина Велико Градиште, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Велико Градиште и још 25 насељених места.

Општина има површину од 344 квадратна километра и 17.610 становника.

Политичко уређење

Органи општине Велико Градиште су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Велико Градиште обухвата укупно 26 насељених места:

 1. Бискупље
 2. Велико Градиште
 3. Гарево
 4. Десине
 5. Дољашница
 6. Ђураково
 7. Затоње
 8. Камијево
 9. Кисиљево
 10. Кумане
 11. Курјаче
 12. Кусиће
 13. Љубиње
 1. Мајиловац
 2. Макце
 3. Острово
 4. Печаница
 5. Пожежено
 6. Поповац
 7. Рам
 8. Сираково
 9. Средњево
 10. Тополовник
 11. Триброде
 12. Царевац
 13. Чешљева Бара

Сродни чланци

Спољне везе

општина_велико_градиште.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:45