Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_велика_плана

Општина Велика Плана

Општина Велика Плана, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Велику Плану и још 12 насељених места.

Општина има површину од 345 квадратних километара и 40.902 становника.

Политичко уређење

Органи општине Велика Плана су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 39 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Велика Плана обухвата укупно 13 насељених места:

 1. Велика Плана
 2. Велико Орашје
 3. Доња Ливадица
 4. Крњево
 5. Купусина
 6. Лозовик
 7. Милошевац
 1. Марковац
 2. Ново Село
 3. Радовање
 4. Ракинац
 5. Старо Село
 6. Трновче

Сродни чланци

Спољне везе

општина_велика_плана.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:45