Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_варварин

Општина Варварин

Општина Варварин, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Варварин и још 20 насељених места.

Општина има површину од 249 квадратних километара и 17.966 становника.

Политичко уређење

Органи општине Варварин су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 35 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Варварин обухвата укупно 21 насељено место:

 1. Бачина
 2. Бошњане
 3. Варварин
 4. Варварин (село)
 5. Горњи Катун
 6. Горњи Крчин
 7. Доњи Катун
 8. Доњи Крчин
 9. Залоговац
 10. Избеница
 11. Карановац
 1. Мала Крушевица
 2. Мареново
 3. Маскаре
 4. Обреж
 5. Орашје
 6. Пајковац
 7. Парцане
 8. Суваја
 9. Тољевац
 10. Церница

Сродни чланци

Спољне везе

општина_варварин.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:44