Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бујановац

Општина Бујановац

Општина Бујановац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бујановац и још 58 насељених места.

Општина има површину од 461 квадратног километра и 38.300 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бујановац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 41 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бујановац обухвата укупно 59 насељених места:

 1. Бараљевац
 2. Биљача
 3. Богдановац
 4. Божињевац
 5. Боровац
 6. Брезница
 7. Братоселце
 8. Брњаре
 9. Бујановац
 10. Буштрање
 11. Велики Трновац
 12. Воганце
 13. Врбан
 14. Горње Ново Село
 15. Грамада
 16. Добросин
 17. Доње Ново Село
 18. Дрежница
 19. Ђорђевац
 20. Жбевац
 21. Жужељицa
 22. Зарбинце
 23. Јабланица
 24. Јастребац
 25. Карадник
 26. Кленике
 27. Клиновац
 28. Кончуљ
 29. Кошарно
 30. Кршевица
 1. Куштица
 2. Левосоје
 3. Летовица
 4. Лопардинце
 5. Лукарце
 6. Лучане
 7. Љиљанце
 8. Мали Трновац
 9. Муховац
 10. Неговац
 11. Несалце
 12. Осларе
 13. Претина
 14. Прибовце
 15. Равно Бучје
 16. Раковац
 17. Русце
 18. Самољица
 19. Света Петка
 20. Себрат
 21. Сејаце
 22. Спанчевац
 23. Српска Кућа
 24. Старац
 25. Сухарно
 26. Трејак
 27. Турија
 28. Узово
 29. Чар

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бујановац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:43