Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_брус

Општина Брус

Општина Брус, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Брус и још 57 насељених места.

Општина има површину од 606 квадратних километара и 16.317 становника.

Политичко уређење

Органи општине Брус су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 29 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Брус обухвата укупно 58 насељених места:

 1. Батоте
 2. Бело Поље
 3. Блажево
 4. Богише
 5. Бозољин
 6. Боранци
 7. Ботуња
 8. Брзеће
 9. Брђани
 10. Брус
 11. Будиловина
 12. Велика Грабовница
 13. Витоше
 14. Влајковци
 15. Горње Левиће
 16. Горњи Липовац
 17. Град
 18. Градац
 19. Грашевци
 20. Домишевина
 21. Доње Левиће
 22. Доњи Липовац
 23. Дренова
 24. Дртевци
 25. Дупци
 26. Ковиоци
 27. Ђерекари
 28. Жарево
 29. Жилинци
 1. Жиљци
 2. Жуње
 3. Златари
 4. Иричићи
 5. Игрош
 6. Кнежево
 7. Кобиље
 8. Ковизла
 9. Кочине
 10. Крива Река
 11. Лепенац
 12. Ливађе
 13. Мала Врбница
 14. Мала Грабовница
 15. Милентија
 16. Осредци
 17. Паљевштица
 18. Равни
 19. Равниште
 20. Радманово
 21. Радуње
 22. Разбојна
 23. Рибари
 24. Стануловићи
 25. Стројинци
 26. Судимља
 27. Тршановци
 28. Чокотар
 29. Шошиће

Сродни чланци

Спољне везе

општина_брус.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:43