Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бољевац

Општина Бољевац

Општина Бољевац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бољевац и још 19 насељених места.

Општина има површину од 828 квадратних километара и 12.994 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бољевац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бољевац обухвата укупно 20 насељених места:

 1. Бачевица
 2. Боговина
 3. Бољевац
 4. Бољевац Село
 5. Валакоње
 6. Врбовац
 7. Добро Поље
 8. Добрујевац
 9. Илино
 10. Јабланица
 1. Криви Вир
 2. Луково
 3. Мали Извор
 4. Мирово
 5. Ртањ
 6. Оснић
 7. Подгорац
 8. Рујиште
 9. Савинац
 10. Сумраковац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бољевац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:42