Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бојник

Општина Бојник

Општина Бојник, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бојник и још 35 насељених места.

Општина има површину од 264 квадратна километра и 11.104 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бојник су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 27 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бојник обухвата укупно 36 насељених места:

 1. Бојник
 2. Боринце
 3. Брестовац
 4. Вујаново
 5. Горње Бријање
 6. Горње Коњувце
 7. Граница
 8. Добра Вода
 9. Доње Коњувце
 10. Драговац
 11. Дубрава
 12. Ђинђуша
 13. Зелетово
 14. Зоровац
 15. Ивање
 16. Каменица
 17. Кацабаћ
 18. Косанчић
 1. Лапотинце
 2. Лозане
 3. Магаш
 4. Мајковац
 5. Мијајлица
 6. Мрвеш
 7. Обилић
 8. Ображда
 9. Оране
 10. Плавце
 11. Придворица
 12. Речица
 13. Савинац
 14. Славник
 15. Стубла
 16. Турјане
 17. Ћуковац
 18. Црквице

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бојник.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:41