Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_босилеград

Општина Босилеград

Општина Босилеград, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Босилеград и још 36 насељених места.

Општина има површину од 570 квадратних километара и 8.129 становника.

Политичко уређење

Органи општине Босилеград су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Босилеград обухвата укупно 37 насељених места:

 1. Барје
 2. Белут
 3. Бистар
 4. Босилеград
 5. Бранковци
 6. Бресница
 7. Буцељево
 8. Гложје
 9. Голеш
 10. Горња Лисина
 11. Горња Љубата
 12. Горња Ржана
 13. Горње Тламино
 14. Грујинци
 15. Доганица
 16. Доња Лисина
 17. Доња Љубата
 18. Доња Ржана
 19. Доње Тламино
 1. Дукат
 2. Жеравино
 3. Зли Дол
 4. Извор
 5. Јарешник
 6. Караманица
 7. Милевци
 8. Млекоминци
 9. Мусуљ
 10. Назарица
 11. Паралово
 12. Плоча
 13. Радичевци
 14. Рајчиловци
 15. Ресен
 16. Рибарци
 17. Рикачево
 18. Црноштица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_босилеград.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:42