Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_блаце

Општина Блаце

Општина Блаце, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Блаце и још 39 насељених места.

Општина има површину од 306 квадратних километара и 11.754 становника.

Политичко уређење

Органи општине Блаце су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 25 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Блаце обухвата укупно 40 насељених места:

 1. Алабана
 2. Барбатовац
 3. Блаце
 4. Брежане
 5. Вишесело
 6. Врбовац
 7. Горња Драгуша
 8. Горња Јошаница
 9. Горње Гргуре
 10. Горње Сварче
 11. Доња Драгуша
 12. Доње Гргуре
 13. Доње Сварче
 14. Доња Јошаница
 15. Доња Рашица
 16. Дрешница
 17. Ђуревац
 18. Качапур
 19. Кашевар
 20. Криваја
 1. Кутловац
 2. Лазаревац
 3. Мала Драгуша
 4. Међухана
 5. Музаће
 6. Попова
 7. Пребреза
 8. Претежана
 9. Претрешња
 10. Придворица
 11. Рашица
 12. Сибница
 13. Стубал
 14. Суваја
 15. Суви До
 16. Трбуње
 17. Чунгула
 18. Чучале
 19. Џепница
 20. Шиљомана

Сродни чланци

Спољне везе

општина_блаце.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:39