Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бечеј

Општина Бечеј

Општина Бечеј, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бечеј и још 4 насељена места.

Општина има површину од 487 квадратних километара и 37.351 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бечеј су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 36 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бечеј обухвата укупно 5 насељених места:

  1. Бечеј
  2. Бачко Градиште
  3. Бачко Петрово Село
  4. Милешево
  5. Радичевић

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бечеј.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:39