Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бела_паланка

Општина Бела Паланка

Општина Бела Паланка, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Белу Паланку и још 45 насељених места.

Општина има површину од 517 квадратних километара и 12.126 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бела Паланка су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 29 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бела Паланка обухвата укупно 46 насељених места:

 1. Бабин Кал
 2. Бежиште
 3. Бела Паланка
 4. Букоровац
 5. Вета
 6. Витановац
 7. Врандол
 8. Вргудинац
 9. Горња Глама
 10. Горња Коритница
 11. Горњи Рињ
 12. Градиште
 13. Глоговац
 14. Дивљана
 15. Долац (насеље)
 16. Долац (село)
 17. Доња Глама
 18. Доња Коритница
 19. Доњи Рињ
 20. Дражево
 21. Клење
 22. Клисура
 23. Козја
 1. Космовац
 2. Кременица
 3. Крупац
 4. Ланиште
 5. Лесковик
 6. Љубатовица
 7. Мирановац
 8. Мирановачка кула
 9. Моклиште
 10. Мокра
 11. Ново Село
 12. Ореовац
 13. Пајеж
 14. Сињац
 15. Тамњаница
 16. Теловац
 17. Топоница
 18. Црвена Река
 19. Црвени Брег
 20. Црнче
 21. Чифлик
 22. Шљивовик
 23. Шпај

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бела_паланка.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:37