Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бајина_башта

Општина Бајина Башта

Општина Бајина Башта, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бајину Башту и још 35 насељених места.

Општина има површину од 673 квадратна километра и 26.022 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бајина Башта су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 45 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бајина Башта обухвата укупно 36 насељених места:

 1. Бајина Башта
 2. Бесеровина
 3. Вишесава
 4. Гвоздац
 5. Добротин
 6. Драксин
 7. Церје
 8. Дуб
 9. Заглавак
 10. Засовине
 11. Зарожје
 12. Зауглине
 13. Злодол
 14. Јагоштица
 15. Јакаљ
 16. Јеловик
 17. Коњска Река
 18. Костојевићи
 1. Луг
 2. Љештанско
 3. Мала Река
 4. Обајгора
 5. Овчиња
 6. Оклетац
 7. Пепељ
 8. Перућац
 9. Пилица
 10. Придоли
 11. Растиште
 12. Рача
 13. Рогачица
 14. Сијерач
 15. Солотуша
 16. Стрмово
 17. Бачевица
 18. Црвица

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бајина_башта.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:34