Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_бабушница

Општина Бабушница

Општина Бабушница, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Бабушницу и још 52 насељена места.

Општина има површину од 529 квадратних километара и 12.307 становника.

Политичко уређење

Органи општине Бабушница су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 23 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Бабушница обухвата укупно 53 насељена места:

 1. Александровац
 2. Бабушница
 3. Бердуј
 4. Берин Извор
 5. Богдановац
 6. Братишевац
 7. Брестов Дол
 8. Вава
 9. Валниш
 10. Велико Боњинце
 11. Војници
 12. Врело
 13. Вучи Дел
 14. Горње Крњино
 15. Горњи Стрижевац
 16. Горчинце
 17. Грнчар
 18. Дол
 19. Доње Крњино
 20. Доњи Стрижевац
 21. Драгинац
 22. Дучевац
 23. Завидинце
 24. Звонце
 25. Извор
 26. Јасенов Дел
 27. Калуђерево
 1. Камбелевац
 2. Кијевац
 3. Лесковица
 4. Линово
 5. Љуберађа
 6. Мало Боњинце
 7. Масуровац
 8. Мезграја
 9. Модра Стена
 10. Нашушковица
 11. Остатовица
 12. Пресека
 13. Проваљеник
 14. Радињинце
 15. Радосин
 16. Радошевац
 17. Ракита
 18. Раков Дол
 19. Раљин
 20. Ресник
 21. Стол
 22. Стрелац
 23. Студена
 24. Сурачево
 25. Црвена Јабука
 26. Штрбовац

Сродни чланци

Спољне везе

општина_бабушница.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:33