Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_ариље

Општина Ариље

Општина Ариље, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Ариље и још 21 насељено место.

Општина има површину од 349 квадратних километара и 18.792 становника.

Политичко уређење

Органи општине Ариље су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 34 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Ариље обухвата укупно 22 насељена места:

 1. Ариље
 2. Бјелуша
 3. Богојевићи
 4. Бреково
 5. Вигоште
 6. Вирово
 7. Висока
 8. Вране
 9. Грдовићи
 10. Гривска
 11. Добраче
 1. Драгојевац
 2. Крушчица
 3. Латвица
 4. Миросаљци
 5. Поглед
 6. Радобуђа
 7. Радошево
 8. Северово
 9. Ступчевићи
 10. Трешњевица
 11. Церова

Сродни чланци

Спољне везе

општина_ариље.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:33