Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_аранђеловац

Општина Аранђеловац

Општина Аранђеловац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Аранђеловац и још 18 насељених места.

Општина има површину од 376 квадратних километара и 46.225 становника.

Политичко уређење

Органи општине Аранђеловац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 41 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 7 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Аранђеловац обухвата укупно 19 насељених места:

 1. Аранђеловац
 2. Бања
 3. Босута
 4. Брезовац
 5. Буковик
 6. Венчане
 7. Врбица
 8. Вукосавци
 9. Гараши
 10. Горња Трешњевица
 1. Даросава
 2. Јеловик
 3. Копљаре
 4. Мисача
 5. Орашац
 6. Прогореоци
 7. Раниловић
 8. Стојник
 9. Тулеж

Сродни чланци

Спољне везе

општина_аранђеловац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:32