Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_алексинац

Општина Алексинац

Општина Алексинац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Алексинац и још 71 насељено место.

Општина има површину од 706 квадратних километара и 51.863 становника.

Политичко уређење

Органи општине Алексинац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 55 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 9 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Алексинац обухвата укупно 72 насељена места:

 1. Алексинац
 2. Алексиначки Рудник
 3. Алексиначки Бујмир
 4. Банковац
 5. Бели Брег
 6. Беља
 7. Бобовиште
 8. Бован
 9. Брадарац
 10. Вакуп
 11. Велики Дреновац
 12. Витковац
 13. Врћеновица
 14. Вукања
 15. Вукашиновац
 16. Врело
 17. Глоговица
 18. Голешница
 19. Горња Пешчаница
 20. Горње Сухотно
 21. Горњи Адровац
 22. Горњи Крупац
 23. Горњи Љубеш
 24. Гредетин
 25. Грејач
 26. Дашница
 27. Делиград
 28. Доња Пешчаница
 29. Доње Сухотно
 30. Доњи Адровац
 31. Доњи Крупац
 32. Доњи Љубеш
 33. Дражевац
 34. Добрујевац
 35. Житковац
 36. Јаковље
 1. Јасење
 2. Каменица
 3. Катун
 4. Копривница
 5. Корман
 6. Краљево
 7. Крушје
 8. Кулина
 9. Липовац
 10. Лознац
 11. Лоћика
 12. Лужане
 13. Љуптен
 14. Мали Дреновац
 15. Мозгово
 16. Моравац
 17. Моравски Бујмир
 18. Нозрина
 19. Породин
 20. Преконози
 21. Пруговац
 22. Прћиловица
 23. Радевце
 24. Рутевац
 25. Рсовац
 26. Срезовац
 27. Станци
 28. Стублина
 29. Суботинац
 30. Тешица
 31. Трњане
 32. Ћићина
 33. Црна Бара
 34. Честа
 35. Чукуровац
 36. Шурић

Сродни чланци

Спољне везе

општина_алексинац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:29