Корисничке алатке

Алатке сајта


општина_александровац

Општина Александровац

Општина Александровац, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Александровац и још 54 насељена места.

Општина има површину од 387 квадратних километара и 26.522 становника.

Политичко уређење

Органи општине Александровац су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 59 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Председник општине је извршни орган општине. Он представља и заступа општину. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина општине из реда одборника. Председник општине има заменика којег бира Скупштина општине на предлог председника општине.

Општинско веће је извршни орган општине. Чине га председник општине, заменик председника општине и 5 чланова које бира Скупштина општине. Председник општине је председник Општинског већа.

Општинска управа је јединствен орган општине. Врши управне послове у оквиру права и дужности општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа. Општинском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје општине Александровац обухвата укупно 55 насељених места:

 1. Александровац
 2. Бзенице
 3. Боботе
 4. Ботурићи
 5. Братићи
 6. Велика Врбница
 7. Веља Глава
 8. Витково
 9. Венчац
 10. Вражогрнци
 11. Вранштица
 12. Врбница
 13. Гаревина
 14. Горња Злегиња
 15. Горње Ратаје
 16. Доње Ратаје
 17. Горњи Вратари
 18. Горњи Ступањ
 19. Грчак
 20. Дашница
 21. Доброљупци
 22. Пањевац
 23. Доња Злегиња
 24. Доњи Вратари
 25. Доњи Ступањ
 26. Дренча
 27. Јелакци
 28. Кожетин
 1. Козница
 2. Латковац
 3. Лаћислед
 4. Лесеновци
 5. Лесковица
 6. Љубинци
 7. Мрмош
 8. Новаци
 9. Парчин
 10. Плеш
 11. Плоча
 12. Поповци
 13. Старци
 14. Пуховац
 15. Ракља
 16. Ржаница
 17. Рогавчина
 18. Рокци
 19. Руденице
 20. Стањево
 21. Стрменица
 22. Стубал
 23. Суботица
 24. Тржац
 25. Трнавци
 26. Тулеш
 27. Шљивово

Сродни чланци

Спољне везе

општина_александровац.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/16 18:28