Корисничке алатке

Алатке сајта


омбудсман_републике_српске

Омбудсман Републике Српске

Омбудсман Републике Српске — заштитник људских права, некадашња независна институција Републике Српске. Престала је са радом 31. децембра 2009.1)

Надлежност

Омбудсман је имао надлежност да помаже онда када републички, градски и општински органи управе и други извршни органи и организације које врше јавне послове, у поступцима које воде по захтјеву странке или по службеној дужности: не поштују прописани поступак, неоправдано дуго воде поступак, погрешно примјењују законе и друге прописе на штету странке, не извршавају донесене одлуке и ускраћују тражене информације. Могао је истраживати случајеве кршења људских права и слобода почињених од стране војне управе, служби безбједности и тајних служби, као и случајеве лишавања слободе. Омбудсман Републике Српске — заштитник људских права могао је износити случајеве пред Уставни суд Републике Српске.

Укидање Закона о омбудсману Републике Српске — заштитнику људских права2) био је један од услова за либерализацију визног режима између Босне и Херцеговине и Европске уније.3)

Сродни чланци

1)
Закон о престанку важења Закона о омбудсману Републике Српске — заштитнику људских права („Службени гласник Републике Српске“, број 118/09)
2)
Закон о омбудсману Републике Српске — заштитнику људских права („Службени гласник Републике Српске“, бр. 4/00 и 49/04)
3)
B92: Nov Zakon o ukidanju ombudsmana RS, Приступ 6. августа 2014.
омбудсман_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2021/06/26 22:23