Корисничке алатке

Алатке сајта


министарство_науке_и_технологије_републике_српске

Министарство науке и технологије Републике Српске

Министарство науке и технологије Републике Српске (МНТ РС), некадашње министарство Републике Српске од 2003. до 2018.

Његове послове је преузело Министарство за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

Дјелокруг

Министарство науке и технологије је вршило управне и друге стручне послове који су се односили на:1)

 • развој и промоцију научноистраживачке дјелатности;
 • стратегију научноистраживачког развоја Републике, подстицање основних, примијењених и развојних истраживања и других видова научноистраживачког рада;
 • оснивање и обављање дјелатности научноистраживачких и истраживачко-развојних организација;
 • развој и оспособљавање научноистраживачког кадра, обезбјеђење инфраструктуре за обављање научноистраживачке дјелатности, научну публицистику, систем научног информисања и комуницирања;
 • учествовање у међународној научноистраживачкој дјелатности;
 • вођење базе података о научноистраживачким организацијама и кадровима;
 • стратегију технолошког развоја Републике засновану на јединственом научнотехнолошком систему и знању, подстицање развоја и унапређивање технологија, а посебно информационо-комуникационих технологија, трансфер технологија, подстицање и промоцију развоја инфраструктуре за развој технологија и технопредузетништва, подстицање увођења савремене опреме, учешће у међународним програмима, пројектима и скуповима нових технологија, иновације, надзор у области развоја технологије;
 • вођење базе података о технолошким капацитетима Републике, развој иновационог система Републике, развој информационог друштва;
 • стипендирање талентованих ђака и студената;
 • праћење развоја науке и технологије у Европској унији и усклађивање научноистраживачког и иновационог система Републике са стратешким документима, стандардима и нормативима Европске уније ради испуњавања услова у процесу европских интеграција;
 • израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства и друге послове у складу са законом.

Организација

На челу Министарства се налазио министар науке и технологије који је био члан Владе Републике Српске.

Испод министра су се налазиле сљедеће организационе јединице: Сектор за науку, Сектор за технологију и Секретаријат.

Списак министара

 1. Ђемал Колонић (2003—2005)
 2. Фуад Туралић (2005—2006)

Сродни чланци

1)
Члан 27. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12)
2)
Два мандата — једанаеста и дванаеста Влада
3)
Три мандата — тринаеста, четрнаеста и петнаеста Влада
министарство_науке_и_технологије_републике_српске.txt · Последњи пут мењано: 2023/11/03 13:17