Корисничке алатке

Алатке сајта


министарски_савет_краљевине_срба_хрвата_и_словенаца

Министарски савет Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

Министарски савет Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (МС КСХС), централни управни орган у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца.

Састав

Према Видовданском уставу (1921) сви министри су чинили Министарски савет који је стајао непосредно под краљем. Краљ је именовао председника и чланове Министарског савета. Министри су се налазили на челу појединих грана државне управе, а могли су бити и без портфеља.1)

Министри су били одговорни краљу и Народној скупштини. Они су могли оптужити министре за повреду Устава и земаљских закона учињену у службеној дужности. Министар је могао бити оптужен како за време трајања своје службе тако и за пет година после одступања. Кад би министра оптужила Народна скупштина, одлука о стављању министра под суд доносила се већином од две трећине гласова присутних чланова. Министрима је судио Државни суд. Њега су чинила шесторица државних саветника и шесторица касационих судија. Бирали су их коцком Државни савет и Касациони суд у својим пленарним седницама. Председник Касационог суда је био председник Државног суда. Ближе одредбе о министарској одговорности је садржавао посебан закон.2)

Министри, активни и на располагању, задржавали су мандат народног посланика. При министарствима су се могли установити државни подсекретаријати за један одређени део послова из те гране државне управе. Државни подсекретари узети из Народне скупштине нису губили свој мандат.3)

Делокруг

Управну власт је вршио краљ преко одговорних министара. Ниједан чин краљевске власти није имао снаге нити се могао извршити ако га није премапотписао надлежни министар. Законске предлоге су подносили, по овлашћењу краљевом, Министарски савет или поједини министри.4)

Министарски савет је:5)

  • заступао краља ако наследник престола није био пунолетан или ако је био спречен;
  • налазио да је наступио случај краљеве неспособности и то саопштавао Народној скупштини заједно са мишљењем три лекара узета са домаћих медицинских факултета;
  • привремено вршио краљевску власт до избора намесника;
  • узимао у своје руке краљевску власт када би престо остао без наследника и одмах позивао Народну скупштину у нарочити сазив на којем би се решавало о престолу.

Министарски савет је за време Шестојануарске диктатуре био колегијум без управне надлежности. Састајао се повремено за расправу општеполитичких питања. Његове дотадашње функције је вршио сам председник Министарског савета. Наиме, одлуке које су се доносиле по саслушању Министарског савета тада су се доносиле по саслушању председника Министарског савета док су одлуке које је доносио сам Министарски савет тада доносили ресорни министри у сагласности са председником Министарског савета.6)

Сродни чланци

1)
Члан 90. Устава Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (1921)
2)
Чланови 91—93. Устава Краљевине СХС
3)
Чланови 73. и 90. Устава Краљевине СХС
4)
Чланови 47, 54. и 78. Устава Краљевине СХС
5)
Чланови 59, 60, 64. и 67. Устава Краљевине СХС
6)
„Службене новине Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца”, број 23/1929
министарски_савет_краљевине_срба_хрвата_и_словенаца.txt · Последњи пут мењано: 2021/11/12 17:44