Корисничке алатке

Алатке сајта


град_јагодина

Град Јагодина

Град Јагодина (раније општина Јагодина), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Јагодину и још 52 насељена места.1)

Град има површину од 470 квадратних километара и 71.852 становника.

Политичко уређење

Статус града Јагодине је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 31 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Јагодине обухвата укупно 53 насељена места:

 1. Багрдан
 2. Белица
 3. Бресје
 4. Буковче
 5. Бунар
 6. Врба
 7. Винорача
 8. Вољавче
 9. Врановац
 10. Главинци
 11. Глоговац
 12. Горњи Рачник
 13. Горње Штипље
 14. Деоница
 15. Добра Вода
 16. Доње Штипље
 17. Доњи Рачник
 18. Драгоцвет
 19. Драгошевац
 20. Дражмировац
 21. Дубока
 22. Ивковачки Прњавор
 23. Јагодина
 24. Јошанички Прњавор
 25. Каленовац
 26. Ковачевац
 27. Коларе
 1. Кончарево
 2. Кочино Село
 3. Ловци
 4. Лозовик
 5. Лукар
 6. Мајур
 7. Мали Поповић
 8. Међуреч
 9. Милошево
 10. Мишевић
 11. Медојевац
 12. Ново Ланиште
 13. Старо Ланиште
 14. Ракитово
 15. Рибник
 16. Рибаре
 17. Рајкинац
 18. Сиоковац
 19. Слатина
 20. Стрижило
 21. Старо Село
 22. Топола
 23. Трнава
 24. Црнче
 25. Шантаровац
 26. Шуљковац

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Јагодина у свом саставу нема градских општина.
град_јагодина.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:13