Корисничке алатке

Алатке сајта


град_суботица

Град Суботица

Град Суботица, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Суботицу и још 18 насељених места.1)

Град има површину од 1.007 квадратних километара и 141.554 становника.

Политичко уређење

Статус града Суботице је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 67 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и највише 11 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Суботице обухвата укупно 19 насељених места:

 1. Бајмок
 2. Бачки Виногради
 3. Бачко Душаново
 4. Биково
 5. Вишњевац
 6. Горњи Таванкут
 7. Доњи Таванкут
 8. Ђурђин
 9. Келебија
 10. Љутово
 1. Мала Босна
 2. Мишићево
 3. Нови Жедник
 4. Палић
 5. Стари Жедник
 6. Хајдуково
 7. Чантавир
 8. Шупљак

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Суботица у свом саставу нема градских општина.
град_суботица.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 23:02