Корисничке алатке

Алатке сајта


град_смедерево

Град Смедерево

Град Смедерево, јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Смедерево и још 27 насељених места.1)

Град има површину од 484 квадратна километра и 108.209 становника.

Политичко уређење

Статус града Смедерева је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 70 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Образује се за вршење управних послова у оквиру права и дужности града и одређених стручних послова за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Смедерева обухвата укупно 28 насељених места:

 1. Бадљевица
 2. Биновац
 3. Водањ
 4. Враново
 5. Врбовац
 6. Вучак
 7. Добри До
 8. Друговац
 9. Колари
 10. Кулич
 11. Ландол
 12. Липе
 13. Лугавчина
 14. Луњевац
 1. Мала Крсна
 2. Мало Орашје
 3. Михајловац
 4. Осипаоница
 5. Петријево
 6. Радинац
 7. Раља
 8. Сараорци
 9. Сеоне
 10. Скобаљ
 11. Суводол
 12. Удовице
 13. Шалинац

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Смедерево у свом саставу нема градских општина.
град_смедерево.txt · Последњи пут мењано: 2024/02/17 15:27