Корисничке алатке

Алатке сајта


град_прокупље

Град Прокупље

Град Прокупље (раније општина Прокупље), јединица локалне самоуправе у Србији. Обухвата Прокупље и још 106 насељених места.1)

Град има површину од 759 квадратних километара и 44.419 становника.

Политичко уређење

Статус града Прокупља је уређен Законом о локалној самоуправи. Органи града су: Скупштина града, градоначелник, Градско веће и Градска управа.

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти. Скупштина има 55 одборника које бирају грађани на непосредним изборима на период од четири године. Из реда одборника бира се председник и заменик председника Скупштине.

Градоначелник је извршни орган града. Он представља и заступа град. Бира се на период од четири године, а избор врши Скупштина града из реда одборника. Градоначелник има заменика којег бира Скупштина града на предлог градоначелника.

Градско веће је извршни орган града. Чине га градоначелник, заменик градоначелника и 9 чланова које бира Скупштина града. Градоначелник је председник Градског већа.

Градска управа је јединствен орган града. Врши управне послове у оквиру права и дужности града и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа. Градском управом руководи начелник.

Насељена места

Подручје града Прокупља обухвата укупно 107 насељених места:

 1. Арбанашка
 2. Бабин Поток
 3. Баботинац
 4. Бајчинце
 5. Балиновац
 6. Балчак
 7. Баце
 8. Бела Вода
 9. Бели Камен
 10. Белогош
 11. Белољин
 12. Бериље
 13. Богојевац
 14. Бреговина
 15. Бресник
 16. Бресничић
 17. Бублица
 18. Буколорам
 19. Булатовац
 20. Бучинце
 21. Велика Плана
 22. Видовача
 23. Вича
 24. Власово
 25. Водице
 26. Гласовик
 27. Гојиновац
 28. Горња Бејашница
 29. Горња Бресница
 30. Горња Коњуша
 31. Горња Речица
 32. Горња Стражава
 33. Горња Топоница
 34. Горња Трнава
 35. Горње Кординце
 36. Горњи Статовац
 37. Грабовац
 38. Губетин
 39. Добротић
 40. Доња Бејашница
 41. Доња Бресница
 42. Доња Коњуша
 43. Доња Речица
 44. Доња Стражава
 45. Доња Топоница
 46. Доња Трнава
 47. Доње Кординце
 48. Доњи Статовац
 49. Драги Део
 50. Дреновац
 51. Ђуровац
 52. Ђушница
 53. Житни Поток
 54. Здравиње
 1. Злата
 2. Јабучево
 3. Јовине Ливаде
 4. Југовац
 5. Калудра
 6. Клисурица
 7. Кожинце
 8. Кончић
 9. Конџељ
 10. Костеница
 11. Крњи Град
 12. Крушевица
 13. Мађаре
 14. Мала Плана
 15. Мачина
 16. Меровац
 17. Микуловац
 18. Миљковица
 19. Мрљак
 20. Мршељ
 21. Нова Божурна
 22. Нови Ђуревац
 23. Ново Село
 24. Обртнице
 25. Пасјача
 26. Пашинац
 27. Пестиш
 28. Петровац
 29. Пискаље
 30. Плочник
 31. Поточић
 32. Прекадин
 33. Прекашница
 34. Прекопуце
 35. Прокупље
 36. Ранкова Река
 37. Растовница
 38. Ргаје
 39. Рељинац
 40. Ресинац
 41. Селиште
 42. Смрдан
 43. Средњи Статовац
 44. Стари Ђуровац
 45. Старо Село
 46. Товрљане
 47. Трнови Лаз
 48. Туларе
 49. Ћуковац
 50. Џигољ
 51. Шевиш
 52. Широке Њиве
 53. Шишмановац

Сродни чланци

Спољне везе

1)
Град Прокупље у свом саставу нема градских општина.
град_прокупље.txt · Последњи пут мењано: 2022/04/06 23:00